Daglig leder
982 13 011
arne@menko.no

«All your dreams come true, if you have the courage to pursue them»

Arne har bred erfaring som leder, blant annet som personalsjef i offentlig og privat sektor, samt nasjonalt og internasjonalt. Arne har vært foreleser i høyskolesystemet og i virksomheter over hele Norge. Temaene er innen ledelse, samspill og personaladministrasjon. Arne har utdannelse fra Krigsskolen og videreutdanning fra høyskole og BI/Master of Management, deriblant organisasjonspsykologi, kompetanseutvikling og ledelse. Arne coacher i dag ledere på ulike nivåer i ulike virksomheter. Arne er en direkte og tydelig person, og er genuint opptatt av at personer og virksomheter skal utvikle seg til det bedre.