Christina Gårum Bendiksen gleder seg til å gå på skolen. Sånn har det ikke alltid vært.

– Da jeg gikk på videregående var jeg trøtt og lei. Jeg klarte ikke å motivere meg, sier 24-åringen.

Christina ville bare bort. Bort fra undervisning, lekser, eksamener og alle kravene om å prestere stadig bedre.

– Jeg begynte først på grunnkurs i design og håndverk, men fant fort ut av at dette ikke var noe for meg. Deretter valgte jeg grunnkurs helse- og sosial, men heller ikke dette fenget. Jeg visste rett og slett ikke hva jeg ville. Jeg var ordentlig frustrert, forteller hun.

FIKK PRAKSISPLASS I BARNEHAGE
17 år gammel sluttet derfor Christina på videregående skole for å jobbe i butikk. I fjor fikk hun – via NAV – tilbud om arbeidspraksis i Lyngbakken barnehage i Tvedestrand.

– Det var midt i blinken for meg! De ansatte var så hyggelige, og jeg trivdes så utrolig godt. Jeg liker å være rundt barn. Det er så gøy å lese for dem og lære dem å synge, leke og tegne, sier Christina.

Hun ble etter hvert med i prosjektet Kompetansemål for ungdom, et oppfølgingstiltak fra NAV og Fylkeskommunen i Aust-Agder, rettet mot unge som ikke har fullført videregående skole, men som fremdeles har opplæringsrett. Ann Kristin Skjølingstad i Menko ble Christinas veileder.

– Mange ungdom gir uttrykk for at de ikke helt vet hva de vil, men jeg jobber ut i fra en tillit til disse unge om at de vet, de har bare ikke fått tenkt tanken helt ut enda. Min oppgave er derfor å hjelpe svarene frem, slik at ungdommen selv forstår hva de må gjøre for å lande sin utdanning og sitt yrkesvalg, sier Skjølingstad. Hun satte seg ned sammen med Christina og kartla hva hun manglet for å kunne ta fagbrevet som barne- og ungdomsarbeider.

– Ann Kristin rådet meg til skolegang, men det ville jeg helst slippe. Jeg sendte likevel inn en søknad til voksenopplæringen, og ettersom tiden gikk – og jeg bare trivdes mer og mer i barnehagen – kom faktisk lysten til å begynne på skole igjen. For nå visste jeg jo endelig hva jeg ville bli, og jeg innså at skole var helt nødvendig skulle jeg klare å få dette til, sier Christina, og sender en stor takk til veilederen sin.

– Måten hun var på, alltid så tilstedeværende og alltid så positiv, gjorde noe med motivasjonen min. Hun hjalp meg til å finne de svarene som jeg egentlig satt på selv, samtidig som hun pushet meg litt og lovet å støtte meg hele veien frem til mål.

BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER
I august 2015 begynte Christina på voksenopplæring i barne- og ungdomsarbeiderfaget. De første ukene med undervisning gikk over all forventning.

– Skolen er så mye mer interessant nå som jeg er topp motivert. I tillegg sitter jeg jo på mye kunnskap og erfaring etter nesten ett år med praksis i barnehage. Det gjør det lettere for meg å forstå teorien. Jeg stortrives, sier Christina, og forteller at målet hennes er å bli faglært barne- og ungdomsarbeider. Aller helst vil hun fortsette i barnehage.

– Jeg er fremdeles i Lyngbakken barnehage én dag i uken, og det er jeg veldig glad for. Jeg er blitt så knyttet til både barna og de ansatte her, at det nesten er litt fælt å være borte fra dem flere dager i strekk. Jeg kribler etter å komme tilbake, sier Christina og smiler.