Menko er i gang med to nye pleieassistentkurs i Oppland. På Gjøvik har deltagerne øvd på praksisnære situasjoner i et praksisrom denne uka, mens flerkulturell forståelse har stått på dagsorden på Lillehammer.

– 12 av 13 deltagere på kurset vårt er innvandrere. De kulturelle ulikhetene er store, selv om mange av dem kommer fra samme land. Flerkulturell forståelse har derfor stått på agendaen vår de siste dagene. Og mange av deltagerne stusset nok litt da de ble bedt om å stille seg selv spørsmålet: Hvem er jeg? sier Nina Galåsen, kursinstruktør for Menko på Lillehammer.

BEVISSTGJØRING
Når man skal ut å jobbe med pleietrengende mennesker er bevisstgjøring rundt egen person utrolig viktig, forklarer hun.

Som pleieassistent må du være klar over egne holdninger og verdier. Hvorfor er du den du er? Hva er din kultur? Ved å jobbe med slike spørsmål i gruppa, åpner man opp for refleksjon og etisk bevissthet. Dette vil gjøre det lettere å møte på mennesker i ulike livssituasjoner og med ulik kulturell bakgrunn på en fremtidig arbeidsplass.

– Noen av deltagerne synes disse tingene er vanskelige å snakke om fordi det blir så personlig. Derfor har vi bevisst brukt mye humor for å løse opp stemningen og gjøre temaet mindre alvorlig, sier Galåsen.

STORT BEHOV
Flerkulturell forståelse står også på dagsorden på Gjøvik, hvor om lag halvparten av de 15 deltagerne er innvandrere. De skal i tillegg gjennom temaer som kroppens fysiologi og anatomi, hygiene, smittevern og sykdomslære.

– Denne uka har vi øvd på førstehjelp. Vi har også fått låne et praksisrom på en videregående skole hvor deltagerne har byttet på å være pasienter med ulike sykdommer. Her blir de presentert for alt av nødvendig medisinsk utstyr, og de får blant annet øve seg på forflytningsteknikk og stell, og på å re opp senger, sier Brynhildur Engen, Menkos kursinstruktør på Gjøvik.

Snart skal deltagerne ta alt det de har lært i bruk i den kommunale helsetjenesten, som for eksempel sykehjem eller hjemmetjenesten i en 15 uker lang praksisperiode, hvor de også skal ha en dag i uken med teori. I praksisperioden vil de få en smakebit på hvordan det er å jobbe innen pleie- og omsorgssektoren, og de vil gjøre seg mange nyttige erfaringer underveis.

– For de som opplever at de trives med dette er fullført pleieassistentkurs ofte et steg på veien mot autorisasjon som helsefagarbeider, og gode muligheter for fast jobb. Vi blir stadig flere eldre her i landet, og behovet for faglært helsepersonell er derfor stort, påpeker Galåsen og Engen.