948 72 106
goran@menko.no

«Ikke fortell meg hva jeg ikke skal gjøre, men fortell meg hva jeg skál gjøre»

Gøran har bred erfaring som leder innenfor reiseliv og salg/service,  hvor han blant annet har jobbet med organisasjonsutvikling samt personal- og  ledelsesutvikling. Gøran har lang fartstid fra  utdanning  av skilærere og -trenere  på forskjellige nivå. Av utdannelse har han idrettsfaglig bakgrunn som Diplomtrener i alpint og internasjonalt godkjent skilærer ( ISIA ).Han tror på at mennesket har svarene i seg selv, og at de med riktig verktøy for hånden selv kan finne frem til sine potensialer. Gøran er direkte og tydelig i sin kommunikasjonsform, samtidig som han anser humor som en viktig del i sitt virke. Han går heller ikke av veien for å finne kreative og ukonvensjonelle løsninger på sammensatte problemstillinger.