Etter å ha funnet sin lærestil tar kursdeltakerne hos Menko lettere til seg ny kunnskap.

– Vi lærer på ulike måter. Noen lærer best ved å lese, andre ved å ta hele kroppen i bruk. Lærestilen har stor betydning for hvordan du tilegner deg ny kunnskap, sier fagansvarlig Line Røste i Menko.

En lærestil kan være visuell, auditiv, taktil eller kinestetisk. Det betyr at du lærer best ved henholdsvis å se, høre, berøre eller være i bevegelse.

– På skolen lærer vi oftest ved å lese i en bok eller lytte til en lærer, noe som passer best for elever med visuell eller auditiv lærestil. For elever med taktil eller kinestetisk lærestil, har den tradisjonelle skolen ofte vært en tyngre opplevelse, forklarer Røste.

FINNER SIN EGEN STIL
Hvert år har Menko 700-800 deltakere på ulike kurs en rekke steder i Norge. Kompetanseselskapet har god erfaring med å tilpasse undervisningen til ulike måter å tilegne seg ny kunnskap. I starten av alle Menko-kurs bruker deltakerne en dag på å forstå de ulike lærestilene og, ikke minst, finne sin egen stil.

– Vår erfaring er at bare noen få vet hvordan de lærer best. Mange får a-ha-opplevelser i løpet av en slik dag, og gjør erfaringer om hva som passer for dem. Det er et poeng å styrke dem i troen på at den måten de lærer på er riktig og at den kan utvikles videre, sier Røste.

Hun forteller om en kursdeltaker som kom gråtende ved lunsjtider fordi hun ikke kunne huske hva det hadde vært snakket om i klassen så langt den dagen.

– Hun lærte på en annen måte, men blomstret etter lunsj da vi arbeidet med samme fagstoff på en måte som bedre passet henne, sier Røste.

LÆRER MER OG RASKERE
Noen mennesker kan sjonglere mellom ulike lærestiler, mens andre har én stil som dominerer. Noen lærer derfor nesten uansett hva læreren gjør, mens andre er avhengig av at læreren legger til rette for læring gjennom egne oppgaver og aktiviteter.

Røste sier at de som bruker sin sterkeste sans når de skal lære nytt og vanskelig fagstoff, lærer både raskere og mer. Det er derfor viktig å finne ut hva som passer best for den enkelte.

– Etter fem år med bevisst arbeid med læringsstiler er resultatene entydig positive. Mange kursdeltakere klarer seg uansett, men å kunne bidra til at de som har møtt mye motgang på skolen i unge år, nå endelig kan lykkes i voksen alder, er berikende. Det er spesielt personer med taktile og kinestetiske læringsstiler som har glede av tilrettelagt undervisning, for eksempel gjennom utstrakt bruk av praksisplass. Personer med auditive og visuelle lærestiler har jo ofte gjort det godt i den tradisjonelle skolen fordi skolen er tilrettelagt for deres lærestil, sier Røste.

Mange av de med store lærevansker har også fått tilrettelagt eksamen hos Menko, noe som har gjort dem i stand til å vise kompetansen også på eksamensdagen. Ikke alle er født til å skrive en femtimers skriftlig eksamen, men de kan bli utmerkede fagarbeidere likevel.

– Vi ser at tilpassede undervisningsmetoder kan gjøre flere voksne i stand til å huske mer av kunnskapen, ha mer glede av å lære og lettere fullføre sine studier, sier Line Røste i Menko.