924 33 006
margrete@menko.no

«Du kan velge noe annet i morgen enn du gjorde i går»

Margrete er utdannet adjunkt med tilleggsutdanning i spesialpedagogikk. Hun har erfaring fra videregående skole, der hun har undervist både ungdom og voksne innenfor helse- og oppvekstfag. Margrete har jobbet i barnehage i mange år. I barnehagen har hun hatt ansvar for lærlinger. Hun har også jobbet i SFO, i fengselsvesenet og i gartneri. Hun liker veldig godt å jobbe med mennesker. I Menko underviser Margrete i barne- og ungdomsarbeiderfag, helsearbeiderfag, helsearbeiderfag for minoritetsspråklige og barnehageassistent for minoritetsspråklige. Hun har også ansvar for deltakere ute i praksis. Gjennom sin erfaring med ungdom og voksne i fengselsvesenet og i undervisning er Margrete godt bevandret i veiledning av personer med større utfordringer i livet. Margrete er engasjert og jobber for å få fram det beste i hver enkelt. Hun er glad og positiv og vil andre vel.