473 04 799
maybritt@menko.no

«Verden er full av muligheter. Husk at du er en av dem!»

May-Britt er utdannet sykepleier med videreutdanning i veiledningspedagogikk og kreftsykepleie. Hun har jobbet på sykehus, både på meidisinsk og kirurgisk avdeling, og i kommunehelsetjenesten. Her var hun fagutviklingssykepleier, og her erfaring med undervisning og fagutvikling. May-Britt tar med seg sin arbeidserfaring inn i læresituasjonene i Menko. Hun ønsker å gi alle muligheten til å vokse og å nå sine mål, og hun ønsker det beste for den enkelte.