Menko var rådgiver i den krevende omorganiserings- og endringsprosessen som Tangen videregående skole stod overfor da fem geografiske enheter skulle flytte inn i ny og framtidsrettet skolebygning.  

– Det var en krevende tid, da vi fikk meget god bistand fra Menko, sier Eva Berg.

I 2008 overtok hun som rektor ved Tangen vgs i Kristiansand. Da stod skolen foran en stor endringsprosess: Året etter skulle fem geografisk spredte enheter, samt 1000 elever og 170 ansatte, inn i en ny skolebygning som også var designet for nye pedagogiske undervisningsmetoder og samarbeid mellom programfagsavdelingene.

– Vi gikk store utfordringer i møte. De ulike, spredte programfagsavdelingene var preget av ulike kulturer og ulik pedagogisk undervisningsmetodikk. Vi trengte hjelp til å samkjøre oss og holde fokus i de svært travle månedene etter innflytting, forteller Berg.

Daglig leder i Menko, Arne Paulsen, hadde tidligere vært involvert i leder- og gruppelederutvikling ved Tangen vgs. Han ble i 2008 engasjert som rådgiver. Mandatet var å bistå Berg i å få de ulike avdelingslederne til å oppfatte seg som én enhet, med felles holdninger og forpliktelse nettopp for å bidra til utvikling av den skolen som fylkeskommunen forventet, basert på prinsippene som lå til grunn for nyskole-bygningen.

Støttende
– Før innflyttingen i 2009 fikk jeg aksept fra fylkesrådmannen til å engasjere Paulsen som rådgiver og veileder for ledergruppa de tre første månedene. Paulsen sørget for at vi fikk tenkt oss om før vi løste alle små og store problemstillinger som det var mange av de første ukene, og at vi sådan framsto overfor kollegiet som en samlet ledergruppe. Han var veldig støttende også for meg, slik at jeg fikk ro til å være rektor, og til å holde hodet kaldt så vi fikk gjort det vi skulle. Det var til enhver tid tusen småting som kunne ha fjernet fokuset, sier Berg.

I 2010 fikk skolen, som den eneste i Vest-Agder, delta i Utdanningsdirektoratets nasjonale prosjekt; «Bedre læringsmiljø». Prosjektet baserte seg på forskning som viser at et godt læringsmiljøet gir gode resultater både på læringsutbytte og gjennomføring.

Forutsetningen for å bli med i prosjektet var at Tangen videregående skulle ha en ekstern veileder, og oppdraget gikk igjen til Menko. Paulsen fikk blant annet ansvar for en stor prosjektaktivitet hvor alle elevene ved avdeling for Bygg og anlegg ble tatt med til Evjemoen på et tredagers oppstartsprogram.

Klasseledelse i praksis
– Kontaktlærerne fikk være med på samlinger i regi av Menko, der de fikk undervisning for å bevisstgjøre og dyktiggjøre seg selv som ledere. Under selve oppstartsprogrammet fikk de mulighet til å utøve klasseledelse i praksis, og til å fremstå som en felles enhet med felles krav og forventninger til elevene om hvordan man oppfører seg. At man tar medansvar for at miljøet i klassen er bra, både i forhold til arbeidsro og egen oppførsel overfor medelever, forklarer Berg.

Paulsen gjennomførte det samme programmet på nytt i 2011 og 2012.

– I alle årene Paulsen har vært involvert i Tangen videregående skole, har han vært tilgjengelig, fulgt godt opp og levert det han skulle. Paulsen har videre lang erfaring og solid kompetanse, både praktisk og teoretisk. Han har blant annet bakgrunn fra Krigsskolen og en master i ledelse. Han tør å stå i stormen, og han er veldig konkret og nedpå. Dessuten er Paulsen en meget behagelig person, med mye humor, avslutter Berg.