Menko var en sentral medspiller da to familieeide bedrifter fusjonerte til Synkron Media, Sørlandets største trykkeri.

Synkron Media AS er et resultat av fusjonen mellom trykkeribedriftene Bjorvand & Skarpodde i Kristiansand og Birkeland Trykkeri på Birkeland.

– Begge hadde vært ledende på Sørlandet i flere tiår, da markedsutviklingen gjorde det nødvendig å tenke nytt og større, sier Tom Roger Ohrvik. Som daglig leder og største eier i daværende Birkeland Trykkeri (BT) var han med på å ta initiativ til sonderingssamtaler med konkurrenten Bjorvand & Skarpodde.

Resultatorientering
– Selv om endringer er villet, er det ikke så enkelt som å skru om en bryter. Vi innså tidlig at eierne på begge sider hadde nytte av råd fra noen som ikke var følelsesmessig involvert og som kunne styre prosessen på et resultatorientert spor. På Birkeland Trykkeri hadde vi god erfaring med Menko fra lederutvikling og salgsopplæring. Arne Paulsen fra Menko kjente vi også som styreleder i BT en tid og hadde tillit til ham. Derfor inviterte vi Menko til å bistå i den krevende prosessen, forteller Ohrvik.

Han legger ikke skjul på at prosessen ble minst like utfordrende som eierne hadde sett for seg. I tillegg til at begge bedriftene var familieeide, hadde flere av eierne også roller i den daglige driften.

Forretningsmessig fokus
– Naturlig nok var det mye følelser på begge sider. Paulsen, som også ble valgt som styreleder i den fusjonerte bedriften, bidro sterkt til å holde et forretningsmessig fokus. Det satte styret i stand til å ta de viktige beslutningene, og ikke minst følge opp at praktiske tiltak ble iverksatt, mener Ohrvik.

Etter noe prøving og feiling med ny organisasjon, ble Arne Paulsen også engasjert som daglig leder i en periode. En sentral oppgave ble å nedbemanne og tilpasse kapasiteten i produksjonen til omsetningen.

Gjennomføringsevne
– Det som ser fornuftig ut på papiret, er ikke alltid like lett å følge opp i praksis. Derfor trengte vi en person som kunne kommunisere og hadde gjennomføringsevne. Nedbemanning er utfordrende, men var nødvendig for å sikre grunnlaget for langsiktig utvikling av den fusjonerte bedriften. Menko bidro til at vi kunne håndtere prosessen på en ryddig måte, sier Ohrvik.

Han kan se tilbake på flere års samarbeid med Menko og slår fast at de har solid kompetanse innen ledelse og salg. Fra å ha vært daglig leder i BT, er Ohrvik i dag formelt seniorkonsulent og medeier i Synkron Media. Helst vil han kalle seg selger.

Samspill gir resultater
– Jeg får et kick av at ordrene går inn, men vet at sluttresultatet for kunden bare blir bra om alle deler av bedriften spiller sammen. De ordrene vi mister, blir en spore til å tenke annerledes og heve kompetansen om nødvendig. Menko har blant annet hjulpet oss gjennom felles kurs for salg og produksjon, slik at vi bedre forstår hverandres utfordringer. Av og til er det så banalt som at kundens ønske om raske leveranser ikke er forenelig med produksjonsavdelingens behov for forutsigbarhet. Hvis hele bedriften fortsetter å tenke samspill, ligger alt til rette for at vi kan fortsette å skape resultater, samtidig som vi videreutvikler et sterkt fagmiljø, sier Tom Roger Ohrvik.